آتلیه شیما

Shima Studio

عضویت در باشگاه مشتریان:

Shima Studio

آتلیـــــــــهـ ـشیمـــــــــــا

استــــــــــــــــودیو تخصصـــــــــــــــــی

آتلیه شیمـــــــــــــــــــا

استودیو شیما:

استودیوشیما یک خانواده است. ما معتقدیم که بهترین شغل دنیا رو داریم. شغل ما تصویرگریست. ما از هنرمون در ثبت با شکوه ترین و زیبا ترینلحظات افراد بهره میگیریم و از کارمون لذت میبریم. اساس کار ما بر مبنای خوش برخوردی، رعایت اصول حرفه ای و تلاش برای بهترین بودنه. اعضای خانواده استودیوشیما همگی دانش آموخته و کار آزموده هستند و فقط در مجموعه استودیوشیما فعالیت دارند.تجهیزات ما کامل، به روز، و متعلق به خودمونه و از جای دیگر تامین نمیشه. ما تو کارمون روش های خاص خودمون رو داریم و از جاهای دیگه تقلید نمیکنیم. الگوی کاری ما متناسب با هر سوژه طراحی میشه و کارهامون شبیه به هم نمیشه حدود ۱۵ سال از فعالیت ما در زمینه های مختلف سینمایی، تبلیغات و آتلیه عروسی میگذره که برامون کلی تجربه کاری به همراه داشته فعالیت ما به صورت قانونی و با مجوز از اتحادیه هست. و…
بهترین آتلیه عروس کرج و تهران

:Shima Studio

STUDIOSHIMA is a family. We believe we have the best job in the world. Our job is illustration. We use our art to capture the most magnificent and beautiful moments of our people and enjoy our work. Our work is based on kindness, professionalism and striving to be the best. The members of the studio family are all educated and experienced and work only in the studio community. Our equipment is complete, up-to-date, owned by ourselves and not supplied elsewhere. We have our own ways of doing things and we do not imitate elsewhere.

"Better to have loved and lost, than to have never loved"
Robert Patterson

Events | رویدادهــا

لوکیشن

عکاسی حرفه‌ای

چی بپوشیم

مراسم

ماشین عروس

باغ و تالار

این فرصت را از دست ندهیــــد

برای مشاوره فرم پُـــــــــــر کنید

When & Where | کِـی و کُجــا

We love to see you soon

شعبــــه کــــــــرج:

August 28, 2017
11:30 am

678 Central Square,
Melbourne – 10160,
Australia

بهترین آتلیه کرج و تهران | بهترین آتلیه عروس کرج و تهران | آتلیه تخصصی عروس

شعبــــه تهـــــــــران:

678 Central Square,
Melbourne – 10160,
Australia

بهترین آتلیه عروس کرج و تهران بهترین آتلیه عروس کرج| آتلیه کودک | عکس عروس
بهترین آتلیه کرج و تهران | بهترین آتلیه عروس کرج و تهران | آتلیه تخصصی عروس | فرمالیته | 09123099748 | بهترین استودیو کرج
بهترین آتلیه عروس کرج وتهران | آتلیه کودک و بارداری | عکس عروس
بهترین آتلیه عروس کرج و تهران | آتلیه عروس | فرمالیته | ShimaStudio | آتلیه تخصصی کودک و بارداری | عکس عروس | آتلیه شیما